• THE UNICORN SENIOR LIVING
  • +90 (533) 270 93 94
  • arslan.investment@gmail.com

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE YAŞLANMA SORUNU

Dünya nüfusu, her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin sağlık hizmetlerine etkisiyle,  1950 - 2000 yılları arasında,  dünya genelinde yaşam süresi, 20 yıl artmıştır. Önümüzdeki yıllarda da,  bu artışın sürmesi beklenmektedir.  Yaşam süresinin uzaması, bir anlamda bireyin ve organizmanın yaşlanması anlamına gelmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Dünyada,  35 yıl içinde,  60 yaşın üzerindekilerin sayısı,  yaklaşık 4 katına çıkacak ve 2 milyarı aşacaktır. Günümüzde 60 yaşın üzerindekilerin sayısı,  600 milyon kişidir.  Bugün, her 10 kişiden biri, 60 yaşın üzerindedir.  Her saniye, 60 yaşın üzerindeki nüfusa,  2  kişi eklenmektedir. Öyle ki, 10 yıl içerisinde,  yaşı 60'ın üzerinde olanların sayısı, 1 milyarı aşacaktır.  2050 yılında, her 5 kişiden birinin, 60 yaş üzerinde olacağı hesaplanmaktadır.  Ve bunların yüzde 80'i,  gelişmekte olan ülkelerde yaşayacaklardır.
Raporda,  Avrupa  ülkelerindeki  nüfusun,  çok daha büyük bir hızla yaşlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Ülkemiz  nüfusunun  % 8'ini,  yaşlılar oluşturmaktadır. Bu orana göre,  ülkemizde yaklaşık, 6 milyon yaşlı mevcuttur. Bu yaşlıların bir bölümü ise, sürekli sağlık hizmeti alması gereken kategoridedir.  Ancak,  ülkemizde yaşlı bakımı hizmetleri profesyonel  anlamda  yapılmadığı için, yaşlılar hak ettikleri sağlık ve bakım hizmetlerini alamamaktadır. Niteliği düşük huzurevlerinde kalarak,  ömürlerini tamamlamak zorunda bırakılmaktadırlar.

Alzheimer,  MS,  Demans,  vs.  gibi, yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklar ise,  tamamen  profesyonel  bakım hizmetlerinden yararlanma zorunluluğu olan rahatsızlıklar içerisinde yer almaktadır. Yaşlılara, hayatlarının sonuna kadar ileri standartlarda,  sağlık ve bakım hizmetlerinin verilebilmesi için, gelişmiş ülkelerde yaşlı bakımı hizmetlerini ve tesislerini örnek alarak, ülkemizde bir ilki hayata geçirmenin zamanı gelmiş bulunmaktadır.

Avrupa ülkelerinde, yaşlı  nüfusun, ortalama  % 20  civarında olması, önemli bir  yaşlı turizmi potansiyeli taşımaktadır.  Yaklaşık 500 milyon Avrupa nüfusunun,  % 20'si, yani 100 milyonu, yaşlanmış bulunmaktadır.  Ülkelerindeki yaşlı bakım maliyetleri çok yükseldiği için, yaşlılarını daha ucuz ülkelere göndererek,  maliyetlerini düşürmek istemektedirler. Ekstra giderleri hariç,  yaşlı başına aylık maliyet, 3.000 ile 5.000 Euro arasında değişmektedir.

 Ülkelerindeki  yaşlı bakım maliyetlerinin artması, ve bu yaşlılara hizmet edecek genç nüfusun olmaması, sorunu daha da derinleştirmektedir. Ülkemizde,  Avrupa standartlarında bir yaşlının aylık maliyeti,  yaklaşık 750 Euro civarındadır. Bu durum ülkemizi, dünya yaşlı bakımı hizmetleri alanında önemli bir destinasyon haline getirecektir.